Meme Dikleştirme Operasyonu ile Özgüveninizi Yeniden Kazanın

Meme dikleştirme ile hacim kaybı ve sarkma sorunları başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Deri gerginliğinin azalması sonucunda ortaya çıkabilen bu durum, memeden fazla derinin alınmasıyla giderilebilmektedir. Sarkma durumunun giderilmesini talep eden fakat aynı zamanda hacim kaybına sahip olan kişilere ilk olarak meme protezinin uygulanması gerekebilmektedir. Bu durumda kişiden kişiye değişiklik görülebilmekle birlikte, protezinin uygulanıp uygulanmayacağına uzman tarafından muayene sonrasında karar verilebilmektedir.

Sizi Arayalım

  Operasyonda Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

  Meme dikleştirme yöntemleri belirlenirken dikkate alınan ilk unsur memedeki sarkmanın hangi düzeyde olduğudur. Bu durum belirlendikten sonra hastaya en uygun tedavi şekli uzman tarafından belirlenir. Kullanılacak olan yöntem hakkında ameliyat öncesinde uzman tarafından hastaya detaylı bilgi verilir. Hafif sarkmaya sahip olan kişilerde meme etrafında yer almakta olan fazlalık çıkarılır. Bu durumda memede hafif izlerin meydana gelmesi olasıdır.
  Meme dikleştirmenin üç yöntem ile gerçekleştirilmesi mümkündür. Yöntemlerden ilki, basık meme şekline meme başından fazlalığı almak şeklinde gerçekleştirilebilmektedir. İkinci yöntemde ise fazlalığın alınmasının ardından memenin altı ile meme oluğunda ters T harfine benzer şekilde bir dikiş gerçekleştirilir. Son olarak tercih edilebilecek yöntem ise fazlalık çıkarıldıktan sonra meme başının dikiş ile dikleştirilmesi sağlanır.

  Operasyon Sonrasında İyileşme Süreci

  Anestezi altında ve oldukça kısa bir sürede gerçekleştirilen bu ameliyat sonrasında iyileşmenin de oldukça kısa sürede gerçekleştiği bilinmektedir. Ameliyattan yaklaşık bir hafta sonra hasta gündelik yaşantısına geri dönmektedir. Fakat unutulmamalıdır ki özellikle ameliyat sonrasındaki ilk hafta hastanın fiziksel güç gerektiren işlerden kaçınması gerekmektedir. Kişi fiziksel olarak kendisini yoracak bir işte çalışıyor ise ameliyattan yaklaşık üç ay sonra iş hayatına dönmesi gerekmektedir. Bu durum ile ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken tüm unsurlar hakkında kişi ameliyatı gerçekleştiren uzman tarafından detaylı bilgi edinebilmektedir.

  Meme dikleştirme ameliyatının kalıcı sonuçlar sunduğu fakat hamilelik, emzirme, sıkça aşırı kilo alıp verme durumlarında sarkmanın yeniden ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle hamilelik planlayan kişilere, doğumu gerçekleştirdikten sonra meme dikleştirme ameliyatına başvurmaları tavsiye edilmektedir.

  Operasyon Nasıl Gerçekleştirilir?

  Çeşitli nedenlerle memede meydana gelen sarkmaların giderilmesi amacıyla gerçekleştirilen meme dikleştirme ameliyatı oldukça kısa bir sürede gerçekleştirilir. Ameliyat sırasında meme başına kesi uygulanır. Kesi ile meme dik pozisyona getirildikten sonra ameliyat tamamlanır ve dikiş uygulanır. Gerektiği takdirde memede bulunan fazla deri kesilme yoluyla çıkarılır. Ameliyat sonucunda ise meme dokusuna toparlanmış bir şekil kazandırılır. Uygulanacak cerrahi girişimde, sarkmanın derecesine göre farklılıkların görülmesi olasıdır. Bu farklılıklar şu şekilde sıralanabilmektedir;

  Hafif derecede sarkmalar: Meme büyüklüğü uygun olduğu takdirde meme başının çevresinde yer almakta olan fazlalığın çıkarılması işlemi gerçekleştirilir. Fazlalık halka şeklinde olmaktadır. Bu nedenle operasyon sonucunda memede halka şeklinde iz kalması olasıdır. Meme başının gerekli ölçüde yukarı kaldırılmasıyla işlem tamamlanır. Memenin ameliyat için yeterince büyük olmadığı durumlarda ilk olarak protez işlemiyle memenin büyütülmesi sağlanır.

  Orta derecede sarkmalar: Meme başında yer almakta olan halka şeklindeki fazlalığın çıkarılması işlemi gerçekleştirilir. Ardından meme dokusunun memenin alt tarafından olacak şekilde toparlanması sağlanır. Kesilen yerler kapatılarak işlem tamamlanır. İşlemin ardından hafif derecede olacak şekilde iz kalır.

  İleri derecede sarkmalar: İlk olarak meme başındaki fazlalık çıkarılır. Meme dokusu toparlanır ve kesilen yerler dikiş aracılığıyla kapatılır. İleri derece sarkmalarda, meme üzerinde iz kalma ihtimalinin yüksek olduğu unutulmamalıdır.

  Operasyonun Riskleri Nelerdir?

  Meme dikleştirme ameliyatında memedeki sarkmanın ciddiyeti dikkate alınarak ameliyat gerçekleştirilir. Her operasyonda olduğu gibi meme dikleştirme ameliyatında da birtakım risklerin mevcut olduğu unutulmamalıdır. Fakat bu riskler, oldukça nadir bir şekilde ortaya çıkmaktadır veya kişilerin yaşantısını neredeyse hiç etkilememektedirler. Ameliyatın alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmesi, risklerin görülme ihtimalini azaltmaktadır. Aynı zamanda ameliyatın steril koşullar sunan tam donanımlı bir hastanede gerçekleşiyor olması da risklerin azaltılmasında etkili olacaktır.

  Tüm ameliyatlarda görülebilme riski olan kanama ve enfeksiyon, nadiren meme dikleştirme ameliyatı sonucunda da görülebilmektedir. Bu risklerin yanı sıra; memede sertlik olması, yaraların iyileşme süresinin beklenenden uzun olması, memelerin asimetrik yapıya sahip olması gibi olumsuz durumlar da nadiren ortaya çıkabilmektedir. Ameliyat öncesinde hasta, doktor tarafından riskler ile ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirilecektir.

  TOP